3.04.2009

Pagbibigay

"Magbigay ka ng kung anong gusto mo, kung anong kaya mo, at kung bakit ayaw mo ng kapalit"
-Bart Tolina

No comments:

Post a Comment